• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
DEN ZEMĚ

DEN ZEMĚ

Ve čtvrtek 20. dubna proběhl na naší škole projektový den ke Dni Země.

 Žáci prvního stupně se věnovali problematice třídění a recyklace odpadů, vztahem člověka k životnímu prostředí a významu vody v krajině.
Žáci třídy 4.A se v průběhu prvních dvou hodin zabývali problematikou recyklace odpadu, posléze své znalosti ověřili v terénu. Následující část projektu se konala venku, kdy děti na vycházce uklidily okolí Klimkovic. Při procházce přírodou jsme natočili naučné video, jak se jednotlivé odpady třídí. Najdete jej na našem YouTubekanálu. Jako bonus za dobře odvedenou práci si každý žák zasadil svou vlastní rostlinu

6. ročníky se zaměřili na ornitologii, především ptačí migraci a nástrahy, které člověk migrujícím ptákům chystá. Skupina žáků9.ročníku, která se v minulém školním roce zúčastnila Ornitologické žákovské konference, realizovala pro mladší spolužáky výukový program „Let o život“

Žáci 7. ročníku se věnovali poznávání krajiny Poodří ve spolupráci s odborníky Ostravského muzea. Botanička, geoložka a zoolog jim ukázali, jaké krásy skrývá příroda v Okolí Ostravy a Klimkovic.

8. třídy se zapojily s vervou do celorepublikové akce „Ukliďme si Česko“ a jejich cílem bylo vyčistit okolí Klimkovic.
Jejich zápal můžete shlédnout v krátkém videu na školním youtube kanále: https://www.youtube.com/watch?v=ne7j9S4uzFo

Žáci 9. ročníku se podíleli tradičně na zvelebení školní zahrady. V oblasti ochrany životního prostředí se věnovali efektivnímu kompostování a využití kompostu na školním políčku a ve skleníku. V dílně žáci vytvořili dřevěné truhlíky a domečky pro hlodavce, vyzkoušeli si práci s novým vybavením školní dílny – Edustrojky.
V keramické dílně žáci vytvořili pítka a zápichy k rostlinám, které zútulní zahradu a podpoří vzdělávací roli školní zahrady, jako venkovní učebny.

Děkuji všem dětem i pedagogům za jejich zápal, se kterým se zapojili do svých úkolů.

Mgr. Kateřina Chrapková