• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
DEN ZDRAVÍ

DEN ZDRAVÍ

Dne 5. 5. 2023 se na 2. stupni naší školy uskutečnil projektový den s názvem Den zdraví.

Pod vedením Mgr. Zity Nyklové a Mgr. Jany Petruškové si vybraní žáci 9. ročníků připravili různá stanoviště, která se týkala první pomoci a zdravého životního stylu. Deváťáci si tak vyzkoušeli roli učitelů a svá témata prezentovali prakticky i teoreticky. Děti 6. – 8. ročníků pracovaly ten den ve skupinkách, zopakovaly si základy první pomoci, věnovaly se dopravní výchově a učily se správnou reakci v krizových situacích.

A jak se dětem tento projektový den líbil? Žáci hodnotili přístup deváťáků a organizaci celého dne pozitivně. Myslíme si, že tento den je pro žáky přínosný a získané informace mohou využít ve svém životě.

Mgr. Jana Petrušková, Mgr. Zita Nyklová