• 556 420 104
 • info@zsklimkovice.cz
 • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
EXKURZE NA ÚŘADU PRÁCE

EXKURZE NA ÚŘADU PRÁCE

Žáci ZŠ Klimkovice navštívili Informační a poradenské středisko Úřadu práce.

I v letošním školním roce jsme pro žáky osmého ročníku zprostředkovali besedu na Informačním a poradenském středisku Úřadu práce v Ostravě. V doprovodu třídních učitelek vyrazili naši osmáci hledat odpovědi na otázky spojené s volbou budoucího povolání a se správným výběrem střední školy. Seznámili se s popisem jednotlivých profesí a zhlédli krátké filmy, které dokumentují  pracovní náplň jednotlivých profesí. Tato exkurze přispěla k zodpovědnému přístupu při volbě budoucího povolání.

Volba střední školy a povolání ovlivní celý tvůj život, rozhoduj se proto pečlivě!

Činnost Informačního a poradenského střediska (IPS):

EXKURZE NA ÚŘADU PRÁCE

 • volba povolání
 • orientace na trhu práce
 • informace o úřadu práce

Podle čeho se rozhodovat?

 • co mě baví
 • na co mám talent
 • jaké mám nyní známky
 • zda se na vybraný obor konají přijímací zkoušky
 • kolik zájemců se na vybraný obor hlásí a kolik zájemců nakonec na daný obor přijmou
 • zda se uplatním na trhu práce
 • podle zdravotního stavu

Kdo Vám může pomoci v rozhodování?

EXKURZE NA ÚŘADU PRÁCE

 • rodina a blízké okolí
 • třídní učitel
 • výchovný poradce
 • školní psycholog
 • poradci IPS

Informace o přijímacích zkouškách:

Mgr. Petra Řeháčková, Mgr. Hana Škutová