• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
TANDEMOVÁ VÝUKA CHEMIE

TANDEMOVÁ VÝUKA CHEMIE

Párová výuka má výhody pro učitele i žáky.

 Výuka se stává aktivnější, učitelé mají více času na žáky, střídají se ve vedoucí roli. Vzniká také větší prostor pro hodnocení žáků a individuální přístup.
Tandemovou výuku také využíváme ve spolupráci začínající učitelky chemie s uvádějícím pedagogem.
Výuka chemie v dělených skupinách je velmi efektivní, ale některé hodiny je vhodné spojit, např. hodina s tématem Dělící metody, kdy jedna vyučující chystá pokusy a kolegyně vysvětluje a popisuje, reaguje na otázky žáků (na fotografiích sublimace jódu a acylpyrinu).

Mgr. Kateřina Chrapková, Ing. Marcela Hurníková