• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
ÚNIKOVÁ HRA PRO ČTVRŤÁKY

ÚNIKOVÁ HRA PRO ČTVRŤÁKY

PROJEKTOVÝ DEN 8. B – program pro mladší spolužáky

Dne 31. října si žáci 8. B připravili únikovou hru pro žáky 4. tříd. Ve spolupráci se školním parlamentem a třídními učitelkami čtvrtých tříd vše zorganizovali, zajistili materiál i výzdobu a rozdělili si práci. Čtvrťáci plnili úkoly na různých stanovištích a na každém z nich dostali písmeno, ze kterého na konci museli složit slovo. Čekala je prezentace a kvíz, židličkový tanec, pečení pařátků, vyrábění strašidelné záložky, malování na obličej, hra  halloweenský koš a další.

Doufáme, že si čtvrťáci tento den užili stejně jako my.

Děkujeme rodičům z 8. B za sponzorské dary, kterými akci podpořili.

Žáci 8. B a Mgr. Renáta Nejezchlebová