• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
HALLOWEEN VE 4.A

HALLOWEEN VE 4.A

Po návratu z podzimních prázdnin jsme si s dětmi udělali projektový den na téma Halloween.

Děti se oblékly do strašidelných kostýmů a masek. Výuka probíhala netradiční způsobem. Děti si hravou formou procvičovaly učivo napříč různými předměty. Strašidelný český jazyk vystřídala děsuplná matematika. Děti pracovaly s textem, dozvěděly se mnoho zajímavých informací o tomto anglosaském lidovém svátku. Čtení s porozuměním se dětem hodilo, při vyplňování odpovědí na všetečné otázky. Žáci z 8. B a paní učitelka Nejezchlebová si pro nás připravili báječnou únikovou hru, která se nám moc líbila. Plnili jsme úkoly, skládali netopýry, pekli dobroty, hráli hry. Byl to prostě prima den. Za skvěle připravenou únikovou hru chceme osmákům i paní učitelce moc poděkovat. Den pokračoval dalšími aktivitami ve třídě. Už se těšíme, že si to za rok na Halloween zase pořádně užijeme.

                            Mgr. Naďa Danková