• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
ÚNIKOVÁ HRA VÁNOČNÍ DOBRODRUŽSTVÍ VE 4.C

ÚNIKOVÁ HRA VÁNOČNÍ DOBRODRUŽSTVÍ VE 4.C

I v tomto předvánočním čase se nám přihodilo, že jsme zůstali uvězněni ve třídě.

Úkolem dětí bylo dostat se ve stanoveném čase ven. Podmínkou bylo vyluštění pěti úkolů, nasbírání razítek do pasu a zjištění závěrečného kódu.

Při této únikové hře děti nejen rozvíjely spolupráci, logické myšlení a čtenářskou gramotnost, ale dozvěděly se také spoustu zajímavostí o Vánocích z celého světa.

V prvním úkolu zjišťovaly, po rozluštění šifer, kdo nosí dárky v Dánsku, Německu, Finsku, Itálii, Anglii a dalších zemích světa.

Ve druhém úkolu, po rozluštění morseovky, zjistily informace o tradičním francouzském dezertu, kterým je vánoční poleno.

Křížovka ve třetím úkolu dětem prozradila název nejslavnější vánoční koledy a zajímavosti o ní.

Čtvrtý úkol děti zavedl k vánočním tradicím do Itálie a Norska, kdy bylo jejich úkolem opravit chybně napsané věty.

A v posledním úkolu děti pracovaly s textem. Dozvěděly se z něj informace o Vánocích v Polsku a z připravené tabulky vybíraly správná tvrzení. Pokud odpověděly na všechny otázky správně, obdržely číselný kód.

Všechny skupiny pracovaly úspěšně, dostaly se ven ze třídy, a tak mohou vánoční svátky strávit doma v kruhu nejbližších. 

Mgr. Vendula Richterová