• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
Projektový den 9. ročníků

Projektový den 9. ročníků

Projektový den zaměřený na polytechnickou výchovu a péči o zdraví, ale také volbu budoucího povolání.

Vyučující projektového vyučování navázali na loňskou spolupráci se SPŠ Zengrova a dalšími lektory a připravili pro žáky 9. ročníku projektový den zaměřený na polytechnickou výchovu a péči o zdraví, ale také volbu budoucího povolání.

Chlapci se zúčastnili exkurze a workshopu na SPŠ Zengrova. Seznámili se studijními a učebními obory na SPŠ Zengrova, zhlédli ukázku činností v automobilových dílnách, učebně CNC programování a 3D tisku. Měli možnost si vyzkoušet učebnu virtuální reality a výpočetní techniky. Žáci byli rozděleni do několika skupin a školou je provázeli přímo studenti „Zengrovky“, došlo také na testování praktických dovednosti žáků. Vyzkoušeli si spoustu činnosti – ohýbání a řezaní plechu, práci se dřevem, prohlédli si svařování nebo třeba měnili kola u auta.

Dívky se v tento den věnovaly péči o své tělo, prevenci zdraví a byla jim představena profese lékařky a fyzioterapeutky.
S lékařkami hovořily o změnách ženského těla v průběhu dospívání a o prevenci zdraví, vyslechly si odbornou přednášku o správném postoji těla od fyzioterapeutky paní Hurníkové a následně si s paní Hurníkovou a  budoucím fyzioterapeutem, studentem Matějem Hurníkem, ověřily správné držení těla a zkusily si různé cvičební techniky.

Projektový den byl žáky kladně hodnocen.

Za předmětovou komisi pracovního vyučování
Mgr. Chrapková, Mgr. Petrušková, Mgr. Škuta, Mgr. Bendová