• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
GEOBOARDY

GEOBOARDY

Žáci v 5.A se prostřednictvím geoboardů naučili obvody a obsahy mnohoúhelníků. 
 
Co to vlastně geoboard je? Je do deska s kolíky, na kterou se navlékají barevné gumičky. Děti za použití těchto pomůcek získávají zkušenosti s geometrickými útvary, zkoumají jejich vlastnosti a vztahy mezi nimi. Možnosti využití této praktické desky jsou opravdu různorodé. Děti mohou pracovat samostatně, ve dvojici nebo větších skupinách. V pátém ročníku jsme s deskami pracovali pro dosažení konkrétního cíle – naučit se obvody a obsahy mnohoúhelníků. Ve škole máme celou sadu těchto desek, proto si každý aktivitu mohl vyzkoušet sám. Žáci nejprve skládali gumičky podle zadání a počítali dle pokynů učitele. Posléze již diskutovali nad dalšími možnostmi řešení a trénovali si tak komunikační dovednosti. Konec hodiny jsme věnovali shrnutím učiva a sebehodnocení. A na čem se páťáci shodují? Vědomosti získané manipulativní činností se lépe uchovávají v paměti. 
Mgr. Jana Haasová
 
Děti s geoboardy
Děti s geoboardy