• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V den zápisu do 1. tříd jsme se letos poprvé rozhodli uspořádat také den otevřených dveří.

 Ve čtvrtek 4. dubna se tedy naše škola otevřela případným zájemcům o studium. Jako ochutnávku toho, co mohou návštěvníci vidět, byla vytvořena virtuální prohlídka školy, která byla zveřejněna týden předem na našem školním Youtube.

Návštěvníci si mohli prohlédnout třídy s interaktivními tabulemi, počítačové učebny s ukázkami robotických stavebnic, tělocvičny, cvičnou kuchyňku a jiná zajímavá místa naší školy. Neméně zajímavé ukázky si připravily paní učitelky v laboratořích chemie a fyziky.

Děkujeme všem zapojeným učitelům při přípravě a také žákům 7. tříd, kteří pomáhali při organizaci akce.

Zájem o prohlídku školy byl vysoký a my se již těšíme na nově příchozí žáky.

                                                                                         Mgr. Hana Filipová