• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
ZLEPŠUJEME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZLEPŠUJEME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZŠ Klimkovice se podílí na zlepšení životního prostředí.

V roce 2023 jsme odevzdali 714 kg elektrozařízení ke zpětnému odběru a recyklaci. Máme velkou radost, že našim žákům i rodičům není stav životního prostředí lhostejný.
Zaujalo nás, že naše činnost snížila produkci skleníkových plynů o 8,05 tun, omezila těžbu ropy o 418,72 litrů a uspořila 4 310,43 kWh elektrické energie.

Jak jsme se v roce 2023 konkrétně podíleli na ochraně životního prostředí?

Konkrétní přínos obyvatel, žáků a rodičů naší školy, vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

V tomto školním roce jsme se také zapojili do osvětových úkolů a vzdělávacích programů projektu Recyklohraní.

V rámci Dne Země 19.dubna nás čeká tradiční úklidová akce Ukliďme si Česko.
Práce na celoroční hře ještě nekončí, aktuálně pracujeme na úkolu Pojďme léčit českou krajinu.

https://www.youtube.com/watch?v=We5lVvOuZ0c

Děkujeme všem, kteří nás v našich aktivitách podporují, a kterým osud budoucích generací není lhostejný.

Mgr. Kateřina Chrapková