• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
VÍTE, CO JE TO CHRONOGRAM?

VÍTE, CO JE TO CHRONOGRAM?

Žáci 5.B se v hodině matematiky věnovali římským číslicím.

Nejprve museli vyluštit matematickou šifru a odhalit onen záhadný pojem – chronogram. Na historických budovách, podstavcích soch či sloupů bývají různé nápisy. Tyto nápisy v sobě ukrývají letopočet – například rok postavení budovy, sochy nebo nějaké významné události z historie.

Velká písmena v nápisu představují římské číslice, které jsou klíčové k rozluštění chronogramu. Výpočet chronogramu spočívá v sečtení všech číslic dohromady, při čemž není důležité jejich pořadí.

Po rozdělení do skupin dostali za úkol vypsat z obrázků a textů na nich, kolikrát se uvedená písmenka (římské číslice) v chronogramu objevují. Poté vynásobili počet výskytu písmenek hodnotou římské číslice. Po sečtení jednotlivých výsledků získali datum vzniku památek zobrazených na obrázcích. Zjistili, kdy byla postavena kašna Parnas a Morový sloup v Brně a sochy svatých na Karlově mostě.

Na závěr se pokusili vytvořit vlastní chronogram, do kterého zašifrovali rok svého narození nebo jiný letopočet.

Mgr. Lucie Kovařčíková