• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
PÁLENÍ ČARODĚJNIC – PROJEKTOVÝ DEN VE 4.C

PÁLENÍ ČARODĚJNIC – PROJEKTOVÝ DEN VE 4.C

30. duben nepatří jen do světa čarodějnic a kouzel, ale i do naší třídy!

Letos jsme si tento den zpestřili projektem plným zábavných aktivit.

V našem projektovém dni jsme se věnovali historii a tradici pálení čarodějnic. Na úvod měly děti za úkol doplnit chybějící slova do textu, který jim odhalil původ a význam této události. Aby toho dosáhly, musely vyřešit mnoho různorodých a nelehkých příkladů, kde každý výsledek odpovídal jednomu slovu. Přestože počítání nebylo jednoduché, všem skupinám se podařilo text správně doplnit.

Naše aktivity byly rozmanité. Na tabletech si děti zahrály únikovou hru zaměřenou na procvičení znalostí českého jazyka – v různých rébusech a doplňovacích úkolech si procvičily podstatná jména, pády, slovesa i pravopis. Zúročily také nově nabyté vědomosti o čarodějnicích, kdy ve hře „šibenice“ hádaly slova pojící se s pálením čarodějnic.

Další úkol prověřil jejich čtenářskou gramotnost. Pomocí osmi kartiček děti získávaly informace např. o čarodějnickém sabatu, stavění májky, lidových zvycích, vynášení Morany, Valpuržině noci a dalších souvisejících událostech. Na základě těchto informací děti odpovídaly na připravené otázky, což jim umožnilo prohloubit porozumění této tradiční události.

Ale projektový den nebyl jen o učení. Oddychovým úkolem bylo tvoření. Děti si vyzkoušely namalovat čarodějnice podle známého malíře Pabla Picassa. Tato aktivita nejen podnítila jejich kreativitu, ale také jim umožnila projevit svou vlastní interpretaci této mystické postavy.

Projektový den se nám velmi povedl. Odcházíme s bohatou sbírkou zajímavých informací o této tradiční události, která je pevně zakořeněna v české kultuře.

Mgr. Vendula Richterová