• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
PRAKTICKÁ CVIČENÍ V HODINÁCH PŘÍRODOPISU

PRAKTICKÁ CVIČENÍ V HODINÁCH PŘÍRODOPISU

V hodinách přírodopisu celoročně zařazujeme práci s mikroskopem, digitálními mikroskopy, v laboratoři.

 Žáci se seznámí v praxi s exhaustorem a dalšími entomologickými pomůckami.

I v hodinách biologie člověka se snažíme výuku zpestřit, např. při opakování kostry využijeme práci s plastelínou a barvami (viz. Planktogram).

Za vyučující přírodopisu Mgr. Kateřina Chrapková