• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
CELOROČNÍ HRA S RECYKLOHRANÍM

CELOROČNÍ HRA S RECYKLOHRANÍM

V uplynulém školním roce jsme se zapojili do celoroční hry s Recyklohraním.

V průběhu roku jsme plnili v hodinách přírodopisu, environmentální výchovy a pracovní výchovy úkoly s environmentální tématikou a sbírali body.

Mezi úkoly patřila organizace sběru elektroodpadu, použitých baterií a tonerů, výroba baterkožrouta a různé kreativní aktivity pro přírodní zahradu.
Také se nám podařilo zorganizovat úklidovou akci okolí školy a Klimkovic.

Za přírodovědnou komisi Mgr. Kateřina Chrapková