• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

Změna cena stravného

Vážení rodiče, škola aktualizovala kalkulaci nákladů na obědy ve školní jídelně. Zvýšení se týká mzdových a věcných nákladů (dle spotřeby v roce 2023), cena za potraviny zůstává stejná. Zvýšení ceny obědů se týká cizích strávníků a neodhlášené stravy v případě nemoci žáka. Přehled stravného je v příloze. S pozdravem Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy. 

Průkaz ISIC Školák – informace

Pro užívání průkazu ISIC Školák pouze k evidenci stravování ve školní jídelně není nutné průkaz prodlužovat, lze ho užívat po celou dobu školní docházky v ZŠ Klimkovice. Duplikát průkazu ISIC Školák (např. při ztrátě nebo poškození průkazu) stojí 100 Kč. Pro užívání průkazu k využití slev má průkaz ISIC Školák platnost 5 let. Prodloužení jeho platnosti není možné, je nutné zažádat o…