Školská rada

Zápis ze schůze školské rady konané 5. 10. 2020

Zápis ze schůze školské rady konané 5. 10. 2020

 

Přítomni:

Bc. A. Jahnová, Ing. P. Jiříček, Ing. P. Večerek

Mgr. J. Sýkorová, Mgr. H. Škutová,

Doc. PhDr. G. Rykalová, Ph.D,

Ředitelka školy – Mgr. Miroslava Hoňková.

 

Zápis ze schůze školské rady konané 9. 11. 2020

Schůzka konaná korespondenčně.

E-mailová komunikace.

Bc. A. Jahnová, Ing. P. Večerek, Mgr. J. Sýkorová, Mgr. H. Škutová,

Zápis ze schůze školské rady konané 5. 10. 2020

Přítomni:

Bc. A. Jahnová, Ing. P. Jiříček, Ing. P. Večerek

Mgr. J. Sýkorová, Mgr. H. Škutová,

Doc. PhDr. G. Rykalová, Ph.D,

Zápis ze schůze školské rady konané 28. 8. 2020

Schůzka konaná korespondenčně.

E-mailová komunikace.

Bc. A. Jahnová, Ing. P. Večerek, Mgr. J. Sýkorová, Mgr. H. Škutová,

Zápis ze schůze školské rady konané 5. 11. 2019

 

 

Přítomni:

Bc. A. Jahnová, Ing. P. Jiříček

Mgr. J. Sýkorová, Mgr. H. Škutová,

Doc. PhDr. G. Rykalová, Ph.D,

Ředitelka školy – Mgr. Miroslava Hoňková.

Omluveni:

Ing. P. Večerek (informován elektronicky)

 

Program:
1. Přivítání členů rady.

2. Schválení programu schůzky.

3. Projednání rozpočtu školy na rok 2020.

Zápis ze schůze školské rady konané 28. 8. 2019

 

Schůzka konaná korespondenčně - 6. 9. byla rada pozvána na den otevřených dveří u příležitosti 40. let od otevření nové budovy školy v Klimkovicích.

Mailová zpráva byla zaslána 20. 8. 2019.

Osloveni byli všichni členové rady - Bc. A. Jahnová, Ing. P. Večerek, Mgr. J. Sýkorová, Mgr. H. Škutová, Doc. PhDr. G. Rykalová,Ph.D a Ing. P. Jiříček.

 

Program:

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY, 20.3.2019

Zápis ze schůze školské rady konané 20. 3. 2019

 

Přítomni:

Bc. A. Jahnová,

Mgr. J. Sýkorová, Mgr. H. Škutová,

Doc. PhDr. G. Rykalová, Ph.D,

Ředitelka školy – Mgr. Miroslava Hoňková.

Omluveni:

Ing. P. Večerek, Ing. P. Jiříček (informováni elektronicky)

 

Program:
1. Přivítání členů rady.

2. Schválení programu schůzky.

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY, 28.8.2018

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY 6.2.2018

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2018 - 2020

Syndikovat obsah