• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
KAPUCE OD MIKINY

KAPUCE OD MIKINY

Netradiční čtenářská dílna proběhla na naší škole 23. listopadu. 

Čtenářská lekce byla součástí projektu Kapuce od mikiny, který je v Moravskoslezském kraji realizován pod záštitou společnosti Celé Česko čte dětem. Projektu se může zúčastnit vždy jen jedna třída ve škole. Důležitou roli měla kniha s názvem Kapuce od mikiny – soubor povídek našich současných autorů, jako je například Alena Mornštajnová, Iva Procházková či Ivona Březinová. Texty jsou určeny právě náctiletým, situacím a problémům, s nimiž se mohou setkat během dospívání. Povídky se věnují šikaně, závislosti na digitálních technologiích, předsudkům, ale i hodnotám jako je zodpovědnost, empatie, solidarita. Čtenářskou dílnu vedla zkušená lektorka, která pracovala s povídkou pomocí metod kritického myšlení. Žáci spolu sdíleli čtenářský zážitek, propojili text se svou životní zkušeností. Na závěr děti obdržely jako dárek knihu, s níž v dílně pracovaly. Čtenářská lekce nabídla nové cesty, jak rozvíjet čtenářskou gramotnost pomocí textů, které jsou šité dětem na míru. A stala se tak inspirací pro motivaci k četbě a rozvíjení čtenářských dovedností.

Mgr. Monika Richterová