• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
Akce
KAPUCE OD MIKINY

KAPUCE OD MIKINY

Netradiční čtenářská dílna proběhla na naší škole 23. listopadu. 

Čtenářská lekce byla součástí projektu Kapuce od mikiny, který je v Moravskoslezském kraji realizován pod záštitou společnosti Celé Česko čte dětem. Projektu se může zúčastnit vždy jen jedna třída ve škole. Důležitou roli měla kniha s názvem Kapuce od mikiny – soubor povídek našich současných autorů, jako je například Alena Mornštajnová, Iva Procházková či Ivona Březinová. Texty jsou určeny právě náctiletým, situacím a problémům, s nimiž se mohou setkat během dospívání. Povídky se věnují šikaně, závislosti na digitálních technologiích, předsudkům, ale i hodnotám jako je zodpovědnost, empatie, solidarita. Čtenářskou dílnu vedla zkušená lektorka, která pracovala s povídkou pomocí metod kritického myšlení. Žáci spolu sdíleli čtenářský zážitek, propojili text se svou životní zkušeností. Na závěr děti obdržely jako dárek knihu, s níž v dílně pracovaly. Čtenářská lekce nabídla nové cesty, jak rozvíjet čtenářskou gramotnost pomocí textů, které jsou šité dětem na míru. A stala se tak inspirací pro motivaci k četbě a rozvíjení čtenářských dovedností.

Mgr. Monika Richterová