• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
PROJEKT VESMÍR V 5. TŘÍDÁCH

PROJEKT VESMÍR V 5. TŘÍDÁCH

Na vesmírné putování se vydali žáci pátých ročníků.

Toto téma prostoupilo mnoha předměty, celý projekt trval několik týdnů. Uplatnění získaných znalostí z hodin přírodovědy a vyhledávání podrobnějších informací v encyklopediích pomohlo dětem vytvořit knížku na klín – tzv. Lapbook. V pracovní výchově si žáci vytvořili model sluneční soustavy, v matematice pak porovnávali velikosti a vzdálenosti planet, řešili šifry a různé početní příklady související s tématem vesmíru. V textech o jednotlivých objektech sluneční soustavy doplňovali i/y – zejména vyjmenovaná slova a koncovky podstatných jmen, vyhledávali a určovali slovní druhy, určovali mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves. Projekt splnil své cíle, žáci se aktivně zapojili do řešení daných úkolů, byli velmi zvídaví a získali další důležité informace týkající se vesmíru.

Mgr. Lucie Kovařčíková