• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
Den prevence, 21.2.2024

Den prevence, 21.2.2024

Ve středu 21. 2. 2024 proběhl na naší škole projektový den – Den prevence zaměřený na prevenci rizikového chování žáků, který realizujeme již několik let.

 Každý ročník se snažíme realizovat jinou formou, aby to bylo pro žáky přínosné a zajímavé. Součástí projektového dne byly besedy s externími lektory, kteří přijeli do naší školy a připravili si program pro žáky s různou tematikou. – 6. ročník informace na internetu, 7. a 8. ročník problematika drog, 8. a 9. ročník on-line beseda o HIV a pro 9. ročník beseda o právním povědomí se zástupcem Policie ČR.

V tomto školním roce žáci pracovali v jednotlivých třídách. Každý ročník měl jiné hlavní téma. Pro všechny byla ale připravena jedna část stejná, a to bezpečnost na internetu. Zde patřily informace o bezpečném chování na internetu, sociálních sítích, zabezpečení osobních údajů a projevech kyberšikany. Žáci se seznámili s webovými stránkami, které se zabývají bezpečným chováním na internetu, vyhledávali a zpracovávali pojmy týkající se dané problematiky.

Hlavním tématem v 6. ročníku bylo kouření, zdravý životní styl, sociální sítě, vztahy a utužování kolektivu. Hráli hry zaměřené na spolupráci, vyráběli plakátky a seznámili se se škodlivostí kouření. Žáci 7. ročníku se zaměřili na problémy spojené s on-line prostředím, vztahy mezi žáky a s různými druhy závislostí. Zde se seznámili s rozdělením návykových látek, se vznikem závislostí, vypracovávali pracovní listy a vyráběli plakátky o různých závislostech.

Pro žáky 8. ročníku jsme připravili témata zabývající se poruchami příjmu potravy a zdravé výživy. Viděli zajímavý film o anorexii, zpracovávali pracovní listy a vyráběli plakátky. Také měli on-line besedu o drogách a viru HIV. A hlavním tématem v 9. ročníku byla problematika týkající se viru HIV a AIDS, dále vztahy mezi žáky a bezpečnost v on-line prostředí.  

Mgr. Jana Glombová, metodik prevence

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Oapx7g46cjc&ab_channel=Z%C5%A0KLIMKOVICE