• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
VELIKONOČNÍ PROJEKTOVÝ DEN VE 4.C

VELIKONOČNÍ PROJEKTOVÝ DEN VE 4.C

Dne 26. března se naše třída ponořila do světa Velikonoc s projektovým dnem
plným aktivit a zábavy.

Děti se aktivně zapojily do poznávání tradic.
Pomocí pracovních listů se děti vydaly na cestu za poznáním. Plnily úkoly,
sbíraly slova a doplňovaly je do textu, čímž se dozvěděly o historii Velikonoc,
postních nedělích a pašijovém týdnu. Zároveň si procvičily čtenářskou
gramotnost, logické myšlení a matematické dovednosti.
Nově nabyté poznatky o Velikonocích děti zúročily v pohybové hře s tajenkou
týkající se zvyků a tradic. Na chodbě děti hledaly kartičky s otázkami a
různorodými odpověďmi. Pokud vybraly správnou odpověď, dostaly tajenku.
Děti se také společně vypravily na dobrodružnou cestu v únikové hře "Hon na
vajíčka." Jejich cílem bylo plnit rozmanité úkoly zaměřené na téma Velikonoce
a sbírat do košíčku vajíčka. Šifry, rébusy a logické hry prověřily jejich důvtip a
spolupráci.
Kromě zábavy si děti vyrobily zápich do velikonočního osení, které zasadily
předčasně, aby jim do Velikonoc stihlo vyklíčit. S chutí a nadšením tvořily a
zdobily, aby si pak osení mohly odnést domů.
Velikonoční projektový den, který byl plný zážitků a poznání, se nám vydařil.

Všem Vám přejeme krásné Velikonoce plné radosti a pohody.

Vendula Richterová a třída 4.C