• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
BESEDA S PANEM HOLBOU A JEHO VODICÍM PSEM KELYM

BESEDA S PANEM HOLBOU A JEHO VODICÍM PSEM KELYM

Ve středu 3. dubna 2024 proběhla ve třídách 1. stupně ZŠ Klimkovice zajímavá beseda s panem Ladislavem Holbou.

Do naší školy nezavítal sám, s sebou měl věrného průvodce vodicího psa Kelyho. Je to labrador, který prošel speciálním výcvikem a je schopen svému pánu pomáhat zvládat různé situace v každodenním životě. Pan Holba má totiž vadu zraku a sluchu, a tak je pro něj Kely neocenitelným pomocníkem a partnerem. Přednáška byla doplněna ukázkami poslušnosti psa. Děti se velmi zajímaly o Kelyho a nechaly si povídat o tom, jak panu Holbovi pomáhá při přecházení silnice, nebo jak mu udává směr, když spolu jdou neznámou cestou. Dověděli jsme se, jak se máme správně chovat k lidem se zrakovým handicapem, jak jim můžeme pomoci. Vysvětlil nám, co znamená červenobílá hůl, kterou měl v ruce a k čemu ji používá. Předvedl dětem vysílačku, s jejíž pomocí se orientuje v terénu. Popisoval i další pomůcky, které lidem s hendikepem usnadňují život. S obrovskou trpělivostí odpovídal na otázky dětí. Přednáška byla velice zajímavá. Děti získaly nové poznatky, byla to lekce o empatii a toleranci. Uvědomily si, že vodicí pes je nezbytným pomocníkem nevidomých, díky kterému se stávají samostatnými a nezávislými.

Mgr. Naďa Danková