• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

Malování na chodník „Den Země“

Všechna oddělení ŠD kreslila na chodník před školou v pátek 21. 4., za krásného počasí výtvory, které souvisely s oslavou dne Země. V každém oddělení probíhalo povídání o naší krásné planetě a také o tom, jak může každý z nás přispět k ochraně životního prostředí. Co všechno děti kreslily, můžete vidět níže ve fotogalerii. Mgr. Martina Habustová

LABORATORNÍ PRÁCE Z PŘÍRODOPISU

Žáci 8.ročníku si ověřili znalosti dýchací soustavy. Změřili si svou vitální kapacitu plic, dechovou frekvenci, stanovili si svou apnoickou dechovou pauzu a ukázali svou nápaditost při sestavení funkčního modelu plic. Mgr. Kateřina Chrapková a žáci 8.ročníku

Odborný workshop na Střední škole zahradnické – spolupráce v rámci projektu OKAP

Žáci 8.A se zúčastnili odborného workshopu na Střední škole zahradnické v rámci projektu OKAP (Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji). Měli možnost prohlédnout si pěstební zázemí Školního zahradnictví, shlédli ukázky, ale také si prakticky vyzkoušeli, množení a výsevu rostlin.Společně se studenty si vyrobili velikonoční věneček. Všichni jsme si pestré a aktivní dopoledne užili. Naše spolupráce bude pokračovat i…

Projektový den 2. stupně – FINANČNÍ GRAMOTNOST

Projektový den proběhl 22. 3. 2022 a jeho cílem bylo zasvětit žáky 2. stupně do světa finančních produktů. Být finančně gramotný je v dnešním světě k nezaplacení, ale není vždy lehké se v něm orientovat. Proto jsme se celý den věnovali různým tématům z této oblasti. Podívali jsme se na to, jak funguje internetové bankovnictví, jaké produkty nám nabízejí nejen banky a jak velké…

STONE SOUP in 6.B and 6.C

Krásné počasí nás v angličtině vylákalo ven s aktivitou „Stone soup“. Té předcházela hodina čtení, kdy jsme se seznámili s lidovou pohádkou, která je podobná té naší „O sekyrkové polévce.“ Děti si připomněly slovní zásobu týkající se jídla, vyluštily tajenku a pak dostaly úkol: najít v čase 10minut co nejvíce „ingrediencí“ do tzv. Stone soup. Do připravených kelímků pak hledaly…

Let´s go shopping!

V hodině anglické konverzace jsme si zahráli na nakupování. Děti si ve skupinkách připravily obaly od různých potravin a jiného zboží, některé skupinky si vyrobily i vlastní košíky, kasu a nacvičily si krátký rozhovor, kdy někdo byl zákazník a jiný prodavač. V anglické nebo americké měně nakoupily, poděkovaly a pozdravily.  Jak jsme si hodiny užili, můžete vidět na našem školním…

SVĚTOVÝ DEN VODY V 5.C

Na 22. března připadá Světový den vody. Rozhodli jsme se s 5.C využít tento den k vyčištění potoka Rakovec a splnění úkolu do soutěže Hledej pramen vody, ve které jsou zapojeny všechny páté třídy z naší školy. První hodinu jsme plnili teoretický úkol – Vodopočty zaměřený na porovnání ceny kohoutkové a balené vody. Také se děti dozvěděly, jaká je průměrná vodní stopa člověka…